GetCover Bedrijfsverzekeringen BV

Nationale Nederlanden past de polisvoorwaarden aan

Nationale Nederlanden past de polisvoorwaarden aan van het Zekerheidspakket Bedrijven. In de nieuwe polisvoorwaarden vind je nu alleen nog de standaardvoorwaarden. De voorwaarden die specifiek zijn voor een bedrijf of beroep en eventuele bijbehorende preventie-eisen verplaatsen we naar het clausuleblad.

Nationale Nederlanden past de polisvoorwaarden aan

Nationale Nederlanden past de polisvoorwaarden aan van het Zekerheidspakket Bedrijven. In de nieuwe polisvoorwaarden vind je nu alleen nog de standaardvoorwaarden. De voorwaarden die specifiek zijn voor een bedrijf of beroep en eventuele bijbehorende preventie-eisen verplaatsen we naar het clausuleblad. Door de verplaatsing van de specifieke voorwaarden en eisen naar het clausuleblad is het nu duidelijker welke voorwaarden en eisen er voor jouw bedrijf gelden.

De voordelen en feiten in het kort

•             Alle bedrijven met een Zekerheidspakket krijgen per product dezelfde set polisvoorwaarden

•             Elke verzekerde ziet eenvoudig welke clausules en preventie-eisen er voor zijn bedrijf gelden

•             Door het inzicht in de specifieke clausules en preventie-eisen kunnen wij je gerichter adviseren

•             Door de komst van het clausuleblad vervalt het document ‘Preventie op een rijtje’

•             De verzekeringen wijzigen inhoudelijk niet door de aanpassing van de structuur

Wanneer past Nationale Nederlanden de polisvoorwaarden aan?

Wanneer de vernieuwde polisvoorwaarden van Nationale Nederlanden ingaan hangt af van jouw situatie

Vragen wij een nieuwe verzekering voor je aan, dan krijg jij bij de nieuwe verzekering al vanaf 14 april 2024 de vernieuwde polisvoorwaarden met een clausuleblad. Jouw lopende verzekeringen krijgen de vernieuwde polisvoorwaarden wanneer deze na, 14 april 2024, weer verlengd worden bij de eerstvolgende contractvervaldatum. Heb jij vragen over deze wijziging in de polisvoorwaarden neem dan contact op met onze adviseurs. Wij helpen je graag