GetCover Bedrijfsverzekeringen BV

Een aanrijding met een wild dier

Een aanrijding met een wild dier kan iedereen overkomen. Zeker met ritten in de avond of nacht kan het je overkomen dat er onverwachts een wild dier voor jouw auto wil oversteken. Afhankelijk van jouw eigen snelheid, de afstand tot het overstekende dier en de grootte kan dit tot een flinke schade leiden.

Een aanrijding met een wild dier

Een aanrijding met een wild dier

Een aanrijding met een wild dier kan iedereen overkomen. Zeker met ritten in de avond of nacht kan het je overkomen dat er onverwachts een wild dier voor jouw auto wil oversteken. Afhankelijk van jouw eigen snelheid, de afstand tot het overstekende dier en de grootte kan dit tot een flinke schade leiden.

Een dier aangereden?

Een dier aanrijden kan leiden tot een flinke schade aan jouw auto. Zeker als het gaat om een aanrijding met zogenoemd grof wild zoals herten, reeën of wilde zwijnen. Maar ook een botsing met een flinke vogel kan leiden tot een flinke (ruit)schade.

Ben ik verzekerd voor een aanrijding met een dier?

Steekt er plotseling een wild of loslopend dier voor je auto over met een aanrijding tot gevolg dan wil jij de schade aan jouw auto natuurlijk vergoed hebben. Omdat, in het wild, levende dieren niemands eigendom zijn, kan deze schade niet worden verhaald op een eigenaar. Dit geldt niet voor een aanrijding met losgebroken vee of loslopende huisdieren. In dat geval kun jij de schade verhalen op de eigenaar van het dier.

In de andere gevallen kun jij mogelijk een beroep doen op jouw verzekering. Dit is wel afhankelijk van de gekozen dekking

Heb je alleen WA-verzekering voor jouw auto afgesloten? Dan ben je sowieso niet verzekerd voor schade aan jouw eigen auto wanneer deze niet verhaalbaar is. Helaas kun je dan ook geen beroep doen op het Waarborgfonds omdat er geen schade is veroorzaakt is door een ander motorrijtuig. Met alleen een WA-autoverzekering moet je de schade aan jouw auto, na een aanrijding met wild, dus zelf betalen.

Is jouw auto (beperkt) casco verzekerd? Dan is jouw auto gedekt tegen van buiten komend onheil waaronder ook aanrijdingen met wilde dieren. Om met succes een beroep te kunnen doen op jouw autoverzekering moet je vaak wel voldoen aan allerlei voorwaarden zoals:

  • Het aangereden dier plots en onverwachts voor jouw auto opgedoken zijn.
  • Het aangereden dier mag geen eigenaar hebben. Wanneer een eventuele eigenaar van het dier niet kan worden achterhaald is er doorgaans wél sprake van dekking.
  • De schade moet (direct) ontstaan zijn door de aanrijding het dier zélf. Krijg je schade aan jouw auto omdat je, in een poging om het dier te ontwijken, ergens tegenaan rijdt, is deze schade niet gedekt.
  • Je moet kunnen aantonen dat de schade is ontstaan door een loslopend dier. Maak daarom altijd foto’s van het aangereden dier, sporen ervan en de situatie.
  • Meld een botsing met een wild dier altijd direct bij politie en geef zo goed mogelijk jouw locatie door. Niet alleen om aangifte te doen, maar ook om ervoor te zorgen dat instanties als faunabeheer of de dierenambulance worden ingeschakeld voor het opruimen van het gedode dier. Mocht het aangereden dier na de botsing gewond zijn weggevlucht meldt dit dan ook bij politie. In dat geval zal men trachten om het gewonde dier op te sporen voor nazorg.

Gevolgen B/M bij een aanrijding met een wild dier

Een aanrijding met wild dier gaat overigens niet ten koste van jouw schadevrije jaren en opgebouwde korting. Het kan in de voorwaarden van jouw verzekering wel sprake zijn van een eigen risico bij dit soort schades waardoor je een gedeelte van de schade zelf moet betalen.
Heb je schade door een poging het dier uit te wijken waardoor je bijvoorbeeld een boom raakt of in een greppel komt is deze schade alleen gedekt bij een volledig casco dekking. Het claimen van deze schade heeft wel gevolgen voor jouw schadevrije jaren en daarmee jouw premie.

Een schade melden

Heb je een aanrijding met een wild dier gehad? Meld de schade zo spoedig mogelijk bij ons. Vul in dit geval ook een schadeformulier in en stuur deze samen met foto’s van de aangereden dier, de situatie en de schade aan jouw auto naar ons op. Onze schadebehandelaars zullen jouw schade dan voor jou gaan afhandelen.