GetCover Bedrijfsverzekeringen BV

Branche wil van letselschadespecialist een beschermd beroep maken

De branche van advocaten en letselschadespecialisten wil dan ook van letselschadespecialist een beschermd beroep maken met de invoering van een verplicht en wettelijk vastgelegd keurmerk.

Letselschadespecialist

In geval van letsel na een ongeval kunnen slachtoffers deze schade verhalen via een advocaat of letselschadespecialist die hierin juridisch gespecialiseerd is. Deze assisteren slachtoffers vervolgens bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van de letselschade. Echter is er momenteel sprake van een groeiend aantal bureaus dat, zonder de juiste deskundigheid, slachtoffers helpt bij het verhalen van letselschade. Doordat zij, naast een uurtarief, ook vaak een percentage van het te claimen schadebedrag vragen, krijgt een slachtoffer hierdoor een lager schadebedrag uitbetaald dan waar men recht op zou hebben. Daarnaast zijn dit soort bureaus vaak niet aangesloten bij een tucht- of klachtinstantie en kan men bij klachten ook nergens terecht.     

Keurmerk voor letselschadespecialist

De branche van advocaten en letselschadespecialisten wil dan ook van letselschadespecialist een beschermd beroep maken met de invoering van een verplicht en wettelijk vastgelegd keurmerk. Zij willen dit keurmerk invoeren om hiermee de ongereguleerde bedrijven eruit te filteren en zo illegale praktijken door malafide en ondeskundige bedrijven verder te voorkomen. De branche vraagt de overheid dan ook om het keurmerk zo snel mogelijk in te voeren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten dat er een onderzoek loopt naar betrouwbaarheid van bedrijven in de letselschadebranche. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen worden in de uiteindelijke eisen van het keurmerk.

Nationaal keurmerk letselschade

Tot die tijd is het belangrijk om bij de keuze van een letselschadebedrijf te kijken of dit bureau is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit is geen verplicht keurmerk, maar bedrijven die hierbij zijn aangesloten worden gecontroleerd en zorgen voor de juiste opleidingen van hun medewerkers. GetCover Bedrijfsverzekeringen werkt voor het verhalen van letselschade dan ook uitsluitend met bedrijven die dit keurmerk hebben, zodat jouw letselschade op de juiste manier afgehandeld wordt. Heb je schade na een ongeval, meld deze dan altijd bij onze schadebehandelaars. Wij gaan er dan voor zorgen dat jouw schade zo spoedig mogelijk afgehandeld wordt.